Vilkår og betingelser

1. INDLEDNING

1.1 Ansvarshavende

1.1.1 Diabezy App er under ejerskab af FAAST ApS, CVR-nr. 39210959 med adresse Porcelænshaven 26, 2. sal, 2000 Frederiksberg. Diabezy er ansvarshavende iht. de databeskyttelsesretslige forskrifter. Dvs. at FAAST ApS bestemmer over formålene og midlerne for behandlingen af vores brugeres personrelaterede data (“brugerdata”), og dermed ansvarlige for deres sikkerhed og overholdelsen af de gældende love.

2. NØDVENDIG BEHANDLING

Hvis du giver dit samtykke, behandler vi følgende brugerdata, så vi kan stille vores ydelser til rådighed. Hvis du ikke giver dit samtykke til denne nødvendige behandling, kan du ikke bruge ydelserne fra Diabezy. Du kan give os dit samtykke i registreringsprocessen.

2.1 Nødvendige og valgfrie brugerdata

2.1.1 Vores ydelser kan kun bruges med en brugerkonto, så dine brugerdata beskyttes. Følgende brugerdata kræves og behandles for at oprette en brugerkonto:

 • E-mailadresse
 • Adgangskode
 • Brugernavn
 • Registreringsdato
 • Status for samtykke
 • Type Diabetes og behandlingsmetode
 • Fornavn og Efternavn
 • By (lokation)
 • Fødselsdag
 • Ved anvendelse af Diabezy-appen: iOS-/ Android version
 • Sprog, land, tidszone
 • IP-adresse.

2.1.2 Alle overnævnte oplysninger er obligatoriske og nødvendige for at gøre brug af appen. Oplysningerne kan ændres under din profil i Diabezy appen, men de kan ikke slettes- Medmindre man sletter sin konto. Vi gemmer ikke på nogle personfølsomme oplysninger efter sletning af brugerkonti. Ved spørgsmål kan du kontakte support@diabezy.com.

2.2 Nødvendige formål

2.2.1 Alle nødvendige formål for vores behandling står sammen med vores tjenesteydelse:

Levering og support af vores services kræver angivelse og behandling af visse data, så vores service kan afvikles.

Levering af vores ydelser kræver afhængigt af funktion din aktive og frivillige indtastning af data, hvor hver funktion beskriver, hvad den skal bruge hvilke data til.

Kommunikation fra Diabezy til dig i vores apper eller over andre elektroniske meddelelsestjenester (f.eks. e-mail, Messenger, telefon), for så vidt dette er nødvendigt i forbindelse med understøttelse eller fejlafhjælpning af vores produkter. Vi bearbejder således eventuelle kommentarer og forespørgsler, som du via diverse kommunikationskanaler kan have med Diabezy som led i din anvendelse. Det vigtigste eksempel er vores supportservice, som står til rådighed for dig på support@diabezy.com. Du skal derfor være opmærksom på, hvilke informationer og data du vil offentliggøre i din aktive kommunikation med os – det er alene din beslutning. Fra vores side kan kommunikation med brugerne også være nødvendig, enten via e-mail, In-App-Card eller Push-Notification. Vi informerer dig således om opdateringer af vores produkter samt om vigtige sikkerhedshenvisninger og hjælpemidler i forbindelse med din anvendelse. Denne rådgivningskommunikation – som selvstændig del af vores produkter – får brugere uafhængigt af, om de abonnerer på vores nyhedsbrev.

2.2.2 Anvendelse af vores app samt udvidelser forudsætter din aktive og frivillige indtastning af data. I indstillinger for vores apper er der flere valgmuligheder. Vi har brug for f.eks. crash-rapporter, hvor vi kan se problemers omstændigheder i tilfælde af support, så vi afhjælpe fejl i appen. Derudover registreres nøgledataene for den periferienhed, du anvender, samt din brugsadfærd, for kontraktopfyldelsen omfatter især også brugertilpasning af vores produkter, dvs. behandlingen af individuelle brugerinformationer, f.eks. afhængigt af dit opholdssted, diabetestype eller terapiens type (begge eksempelvis relevante for konfigurationen af brugeroverfladen). En automatiseret analyse af brugsadfærden sker udelukkende for at brugertilpasse din anvendelse som led i kontraktopfyldelsen og udgør ingen retslig effekt for dig.

3. BEHANDLING TIL PRODUKTFORBEDRING

Hvis du giver dit samtykke, behandler vi foruden den i afsnit 2 beskrevne nødvendige anvendelse også dine brugerdata til forbedring af vores ydelser og produkter, som beskrevet efterfølgende.

3.1 Flere data

Vi bruger altid de samme brugerdata til produktforbedring som i afsnit 2. Derudover kan Diabezy registrere følgende brugerdata:

Brugerdata (Usage Data)

Aktivitets-events, hvormed vi kan registrere, hvordan du bruger vores produkter. Deraf kan vi udlede, hvordan vores produkter bruges, og hvor f.eks. menuer nemmere kan udformes.

3.2 Produktforbedringens formål

På grund af teknologiens dynamiske karakter skal vi analysere, videreudvikle, teste og forbedre vores produkter og deres interaktion løbende for at garantere, at vores indhold bedst muligt kommer brugerne tilgode på en effektiv måde. Vi gennemfører derfor anvendelses- og sikkerhedstest, hvis erkendelser integreres i forbedrede nye versioner af vores produkter som f.eks. appen. Disse forbedringer gøres også tilgængelige for dig via regelmæssige opdateringer.

4. BEHANDLING TIL MARKERINGFORMÅL

4.1 Nyhedsbrev

4.1.1 Vi har på nuværende tidspunkt ingen nyhedsbrev men vi forbeholder os retten til at udsende dem med forbehold for din accept.

4.1.2 Du kan vælge, om du vil modtage vores nyhedsbrev. Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke via linket i nyhedsbrevet eller i kontoindstillingerne.

4.2 Anden marketing

4.2.1 Andet samtykke, f.eks. til undersøgelser, meddelelser eller brugertilpassede tilbud indhentes ved behov, når du er logget ind. Vi vil altid forklare dig, hvad vi skal bruge hvilke data til, og også hvordan du kan tilbagekalde dit samtykke.

4.2.2 I appen kan vi i givet fald også vise dig tilbud uden at behandle dine brugerdata. Du kan også se disse ikke brugertilpassede visninger, når du ikke har givet dit samtykke.

5. ANVENDELSE SOM LED I LOVMÆSSIGE FORMÅL

5.1 Videnskabelig forskning og statistik

Diabezy’s data kan indgå som anonymiserede brugerdata til forsknings- og statistikformål (altid under overholdelse af anerkendte etiske videnskabsstandarder) samt til interne analyser anvendes. Det tjener især det formål at data’en kan indgå som led i forskningsprojekter relateret til diabetes.

6. GENERELT

6.1. Formålsbegrænsning og sikkerhed

Diabezy bruger udelukkende dine personrelaterede data til de formål, som er fastlagt i denne databeskyttelseserklæring og i de pågældende samtykker. Vi tager højde for, at hver behandling er begrænset til det nødvendige mål for formålet.

F.A.A.S.T ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi beskytter din persondata og grundrettigheder bedst muligt ved især at være opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

6.2 Dataindsamling

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

 • Automatisk indsamlede data
 • For at optimere vores hjemmeside og forretning løbende bruger vi informationer såsom:
 • Dato og tidspunkt for besøg.
 • De sider der besøges i løsningen.
 • IP-adressen på den besøgende.
 • Geografisk placering.
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

6.3 Oplysninger vi indsamler

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data som brugeren selv oplyser. Dette kan være i sammenhæng med et køb på vores hjemmeside, eller at brugeren gerne vil i kontakt med os. Derfor indhentes følgende data:

 • Gennemførelse af ordrer.
 • Opfølgning på salg.
 • Kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.
 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
 • Løbende optimering af vores digitale løsninger.
 • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.
 • Oplysninger du deler med os via sociale medier
 • Oplysninger sendt på e-mail
 • Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med udfyldelse af en kontaktformular.
 • Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer.
 • Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.

Dette gør også at vi kan målrette tilbud og kampagner til dig ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data.

6.4 Opbevaring og videregivelse af oplysninger

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor. Vi sletter brugers data når denne ikke længere er relevant for vores forretning, eller brugeren selv beder om det.

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger såfremt:

 • Vi er forpligtet for at overholde en retlig forpligtelse.
 • Anvisning fra en domstol eller en anden myndighed,
 • for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom.
 • Beskyttelse mod svindel

Hvis vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved ordre, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

6.5 Sikkerhed

Hvis der er behov for kryptering for at beskytte oplysninger såsom kreditkortdata, benytter vi Secure Socket Layer (SSL) krypteringssoftware.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

6.6 Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få oplyst hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvem har modtaget data om dig hvis vi videregiver data. Du har i nogle tilfælde mulighed til at få din data rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling. Vi undersøger om det er muligt i forhold til betingelser, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse. Hvis din henvendelse opfylder betingelserne, sletter/ændrer vi din data hurtigst muligt.

Kontaktoplysninger

F.A.A.S.T ApS

Porcelænshaven 26, 2. sal
DK-2000 Frederiksberg.

CVR nr.: 39210959

Telefonnr.: 25544631
E-mail: martin@faast.dk, zarko@faast.dk

Hjemmeside: https://faast.dk